top of page
bgImage

Privātais bērnudārzs
"Pīlādzītis"

Mēs palīdzam katram bērnam noticēt sev, 
gūt panākumus, izteikt sevi radošā darbībā,
būt atsaucīgam, rosināt bērnos iniciatīvu mācīties, 
vērot, pētīt un izdarīt secinājumus
.

Mūsu priekšrocības

Bērnudārzs " Pīlādzītis"

Interešu izglītības programmas

Bērnudārzs " Pīlādzītis"

Individuāla pieeja katram bērnam

Bērnudārzs " Pīlādzītis"

Augsti kvalificēts personāls

bgImage

Par "Pīlādzīti"

MĀCIES ''PĪLĀDZĪTĪ'' BEZ VECĀKU LĪDZMAKSĀJUMA !!!

 

Projekts 2019. un 2020. gadā dzimušajiem bērniem! Jelgavas valstspilsētas pašvaldība no 2024.gada 1.septembra uzsāks Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansēta projekta “Atbalsts privātā pirmskolas izglītības pakalpojuma iegādei” Nr. 4.3.6/6./1/24/A/003 īstenošanu.

 

Projektu īstenos trīs mācību gadus: 2024./2025.; 2025./2026. un 2026./2027. un pirmsskolas izglītības programmas apguve 2020. un 2019.gadā dzimušajiem bērniem tiks finansēta par projekta līdzekļiem ( t.i. – vecākiem būs jāmaksā tikai par ēdināšanu).

NENOKAVĒ! Pieteikšanās tikai līdz 1. jūlijam !!!

Oficiālā informācija

SIA “Edgars un Tamāra” pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” darbojas no 2002. gada 21. janvāra.


Iestādē ir izveidojušās savas tradīcijas:

Piladzitis_mazulisi.jpg

Mūsu pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo darbību

apmeklējot kursus un pašizglītojoties.

Aktīvi piedalās pieredzes pasākumos pilsētā un organizē tos iestādē.

Dažādās aktivitātēs tiek iesaistīti arī vecāki.

Mēs svinam svētkus

organizējam dažādus tematiskus pasākumus, jautros brīžus, konkursus, sporta izpriecas, braucam un ejam ekskursijās, apmeklējam muzejus, sadarbojamies ar Pārlielupes bibliotēku.

Pie mums bieži viesojas mākslinieki

 

Mēs plānojam un organizējam integrētas rotaļnodarbības

pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanu darot. 

Pedagoģiskajā darbā veicinām bērna personības emocionālo un sociālo attīstību ar fiziskajām aktivitātēm. 

Nodrošinām mācību procesam labvēlīgu vidi, radām iespēju katram bērnam attīstīties atbilstoši viņa dotumiem un spējām.

Mūsu moto:

- palīdzēt katram bērnam noticēt sev,
- rosināt bērnos iniciatīvu mācīties, vērot, pētīt un izdarīt secinājumus,
- nodrošināt atbilstošu atbalstu un regulāru atgriezenisko saiti vecākiem par mācību procesu,
- rosināt bērnus reflektēt par savu mācīšanos un domāšanu,
- mērķtiecīgi, jēgpilni, daudzveidīgi skolotāja uzdevumi un mācību materiāli, balstoties uz individuālās pieejas attīstību,
- integrēta rotaļnodarbība visas dienas garumā.

Mūsu mērķis ir nodrošināt katram bērnam mūsdienīgas lietpratības izglītību, kas ietver zināšanas,
prasmes un ieradumus, kuri ir saistīti ar motivāciju un gribu.

Iepriekšējā perioda veiksmes un panākumi

SIA “Edgars un Tamāra” pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” ir laureāts 2020,
Grantu programmā “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem”

Projekts “Man ir tīri zobi!

Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” katru mācību gadu iesaistās projektā “Man ir tīri zobi!” sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC)

Bērnudārzs " Pīlādzītis"

Dalība daiļlasītāju konkursā 
“Riti raiti, valodiņa”,  
sporta sacensībās “Lielā balva”

Bērnudārzs " Pīlādzītis"

Regulāra dalība zīmēšanas konkursos

Bērnudārzs " Pīlādzītis"

Ekskursijas
(gan bērniem, gan personālam)

Bērnudārzs " Pīlādzītis"

5–6 gadu vecu bērnu sagatavošana skolai

Bērnudārzs " Pīlādzītis"

Sporta pasākumu organizēšana un dalība (iestādē un pilsētā)

Bērnudārzs " Pīlādzītis"

Kolektīva aktīva līdzdalība pilsētas organizētajos pasākumos

bottom of page