Privāta bērnudārza
"Pīlādzītis" pakalpojumi

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma* 

(programmas kods 01011111)

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma* 

(programmas kods 01011121)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem 

(programmas kods 01015511)

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem

(programmas kods 01015521)

* Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1 gada un 6 mēnešiem.

Pieteikties

Interešu izglītības programmas

Sporta pulciņš 
“Gudra vingrošana”

no 3 līdz 7 gadiem

Angļu valoda pirmsskolas vecuma bērniem

no 4 līdz 7 gadiem

Keramikas 
pulciņš

no 3 līdz 7 gadiem

Dejošanas un ritmikas
pulciņi

no 3 līdz 7 gadiem

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

✓ Bērna medicīniskā karte (to izsniedz ģimenes ārsts).

✓ Bērna dzimšanas apliecības kopija.

✓ Izziņa par bērna deklarēto dzīvesvietu.

Mācību maksa

 • Jelgavas pilsētas pašvaldība

  Ir līdzfinansējums

 • Vecāku līdzfinansējums

  50.00 EUR

 • Ozolnieku novada pašvaldība

  Ir līdzfinansējums

 • Vecāku līdzfinansējums

  21.00 EUR

 • Jelgavas novada pašvaldība

  Ir līdzfinansējums

 • Vecāku līdzfinansējums

  pēc līguma

 • Maksa par ēdināšanu

  2.60 EUR dienā

Sazināties ar mums