Privāta bērnudārza
"Pīlādzītis" pakalpojumi

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma* 

(programmas kods 01011111)

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma *

(programmas kods 01011121)

* Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1 gada un 6 mēnešiem.

Pieteikties

Interešu izglītības programmas

Sporta pulciņš 
“Gudra vingrošana”

no 3 līdz 7 gadiem

Angļu valoda
pirmsskolas vecuma bērniem

no 4 līdz 7 gadiem

Mācību maksa

Ar 2022. gada 01. septembri ir noteikta SIA ‘’Edgars un Tamāra ‘’ PII ‘’Pīlādzītis’’ 
audzēkņu vecāku līdzdalības maksa par bērna apmācību 70.00 EUR mēnesī;

 • Jelgavas pilsētas pašvaldība

  Ir līdzfinansējums

 • Vecāku līdzfinansējums

  70.00 EUR

 • Ozolnieku novada pašvaldība

  Ir līdzfinansējums

 • Jelgavas novada pašvaldība

  Ir līdzfinansējums

 • Vecāku līdzfinansējums

  pēc līguma

 • Maksa par ēdināšanu

  2.60 EUR dienā

Sazināties ar mums

Dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums 2021

Iekšējās kārtības noteikumi

2021. gada izmaksu tāme pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, atbilstoši izdevumu klasifikācijai pa ekonomiskajām kategorijām

SIA “Edgars un Tamāra” pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pašnovērtējuma ziņojums