bgImage

Privāta bērnudārza
"Pīlādzītis" pakalpojumi

Izglītības programmas

Bērnudārzs " Pīlādzītis"
press to zoom
Bērnudārzs " Pīlādzītis" 2
press to zoom
Bērnudārzs " Pīlādzītis" 3
press to zoom
Bērnudārzs " Pīlādzītis" 4
press to zoom
1/1

Pirmsskolas izglītības programma* 

(programmas kods 01011111)

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma *

(programmas kods 01011121)

* Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1 gada un 6 mēnešiem.

 

Interešu izglītības programmas

Bērnudārzs " Pīlādzītis"
press to zoom
Bērnudārzs " Pīlādzītis"
press to zoom
Bērnudārzs " Pīlādzītis"
press to zoom
Bērnudārzs " Pīlādzītis"
press to zoom
1/1

Sporta pulciņš 
“Gudra vingrošana”

no 3 līdz 7 gadiem

Angļu valoda
pirmsskolas vecuma bērniem

no 4 līdz 7 gadiem

 

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

✓ Bērna medicīniskā karte (to izsniedz ģimenes ārsts).

✓ Bērna dzimšanas apliecības kopija.

✓ Izziņa par bērna deklarēto dzīvesvietu.

Mācību maksa

Ar 2020. gada 01. aprīli ir noteikta SIA ‘’Edgars un Tamāra ‘’ PII ‘’Pīlādzītis’’
audzēkņu vecāku līdzdalības maksa par bērna apmācību 50.00 EUR mēnesī.

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Ir līdzfinansējums

Vecāku līdzfinansējums

50.00 EUR

Ozolnieku novada pašvaldība

Ir līdzfinansējums

Jelgavas novada pašvaldība

Ir līdzfinansējums

Vecāku līdzfinansējums

pēc līguma

Maksa par ēdināšanu - 2.60 EUR dienā

Dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums 2021

Iekšējās kārtības noteikumi

2021. gada izmaksu tāme pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, atbilstoši izdevumu klasifikācijai pa ekonomiskajām kategorijām

SIA “Edgars un Tamāra” pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pašnovērtējuma ziņojums