top of page
bgImage

Privāta bērnudārza
"Pīlādzītis" pakalpojumi

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma* 

(programmas kods 01011111)

* Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1 gada un 6 mēnešiem.

Izglītības programmas

Interešu izglītības programmas

Sporta pulciņš 
“Gudra vingrošana”

no 3 līdz 7 gadiem

Angļu valoda
pirmsskolas vecuma bērniem

no 4 līdz 7 gadiem

Interešu izglītības programmas

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

✓ Bērna medicīniskā karte (to izsniedz ģimenes ārsts).

✓ Bērna dzimšanas apliecības kopija.

✓ Izziņa par bērna deklarēto dzīvesvietu.

Mācību maksa

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Ir līdzfinansējums

Jelgavas novada pašvaldība

Ir līdzfinansējums

Maksa par ēdināšanu - 3.70 EUR dienā

Mācību maksa

Dokumenti

SIA “Edgars un Tamāra” pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” 2020./2021. mācību gada  pašnovērtējuma ziņojums

Iekšējās kārtības noteikumi

2021. gada izmaksu tāme pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, atbilstoši izdevumu klasifikācijai pa ekonomiskajām kategorijām

SIA “Edgars un Tamāra” pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis” 2019./2020. mācību gada pašnovērtējuma
ziņojums.

Dokumenti
bottom of page