Privāta bērnudārza
"Pīlādzītis" pakalpojumi

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma* 

(programmas kods 01011111)

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma *

(programmas kods 01011121)

* Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1 gada un 6 mēnešiem.

Pieteikties

Interešu izglītības programmas

Sporta pulciņš 
“Gudra vingrošana”

no 3 līdz 7 gadiem

Angļu valoda pirmsskolas vecuma bērniem

no 4 līdz 7 gadiem

Dejošanas un ritmikas
pulciņi

no 3 līdz 7 gadiem

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

✓ Bērna medicīniskā karte (to izsniedz ģimenes ārsts).

✓ Bērna dzimšanas apliecības kopija.

✓ Izziņa par bērna deklarēto dzīvesvietu.

Mācību maksa

Ar 2020. gada 01. aprīli ir noteikta SIA ‘’Edgars un Tamāra ‘’ PII ‘’Pīlādzītis’’
audzēkņu vecāku līdzdalības maksa par bērna apmācību 50.00 EUR mēnesī.

 • Jelgavas pilsētas pašvaldība

  Ir līdzfinansējums

 • Vecāku līdzfinansējums

  50.00 EUR

 • Ozolnieku novada pašvaldība

  Ir līdzfinansējums

 • Jelgavas novada pašvaldība

  Ir līdzfinansējums

 • Vecāku līdzfinansējums

  pēc līguma

 • Maksa par ēdināšanu

  2.60 EUR dienā

Sazināties ar mums

Dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumi

2020. gada izmaksu tāme pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

SIA “Edgars un Tamāra” pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pašnovērtējuma ziņojums